پروژه دیپلمات باران

این پروژه در منطقه دو شهر تهران واقع شده است. با توجه به ارتفاع بلند پروژه نسبت به پروژه های اطراف و بادگیر بودن طبقات بالا در انجام سقف های عرشه فولادی، که امری بسیار مهم در آیتم مذکور تلقی میگردد، مجموع مساحت در حدود 25000 مترمربع را مجموعه صنعتی و ساختمانی عرش پایه برنا در حداقل زمان ممکن و با کیفیت بالا موفق به تحویل کارفرما گردیده است. پروژه های دیپلمات در سطح کشور پروژه های بسیار بنام و انتخاب مجموعه های  مختلف انجام عملیات اجرایی آیتم های مختلف از سمت کارفرما دغدغه  اصلی محسوب شده که این مجموعه مفتخر به تحویل کار به نحو احسنت به آن مجموعه ساختمانی بوده است

کارفرما جناب آقای اسدی
متراژ 25000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن تهران – سعادت آباد


نمونه کارهای مشابه