پروژه تندیس زنبق زعفرانیه

این پروژه با توجه به موقعیت قرارگیری در منطقه یک شهر تهران (محله زعفرانیه) برای مجموعه های مختلف مجریان ساختمانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار و مجموعه صنعتی و ساختمانی عرش پایه برنا با توان مذاکرات فنی و تجربی بالا نهایتاً به عنوان مجری تخصصی سقف های مرکب عرشه فولادی این پروژه انتخاب و موفق گردید با همکاری با سایر پرسنل و مجریان مشغول در کارگاه، عملیات اجرایی مجموع متراژ پروژه ( 40000 مترمربع) را ظرف مدت هشت ماه به پایان برساند.

کارفرما جناب آقای گلوی
متراژ 40000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن تهران – زعفرانیه
نمونه کارهای مشابه