پروژه بنیاد شهید

پروژه مذکور در خیابان طالقانی در مرکز شهر تهران واقع شده نکته حائز اهمیت در اجرای سقف های پروژه بنیاد شهید هماهنگی های ویژه بین عملیات اجرای سقف های عرشه فولادی و عملیات اجرای دیوارهای برشی تا طبقات فوقانی بوده است که نیازمند به برنامه زمانبندی دقیق و تقدم و تاخر بوده است. مجموعه عرش پایه برنا موفق گردید که این پروژه را با همکاری سایر مجریان به شکل دقیق و به موقع به پایان برساند.

کارفرما شرکت تابان شهر
متراژ 40000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن تهران – طالقانی

نمونه کارهای مشابه