پروژه روما کیش

این پروژه در جزیره زیبای کیش احداث و با توجه به شکل قرارگیری شش بلوک در کنار یکدیگر که قطاعی از محیط دایره را تشکیل میدهند بلحاظ معماری پروژه زبان زد و بسیار بنامی در جزیره کیش می‌باشد. این پروژه در بلوک D مساحتی در حدود 30000 مترمربع را دارا بوده است که مجموعه عرش پایه برنا توانسته با توجه به بعد مصافت و محدودیت های اجرای عملیات های اجرای ساختمانی در جزیره کیش به ویژه بلحاظ شرایط آب و هوایی، پیشبرد عملیات اجرایی در گرمای تابستان و رطوبت بالای هوا در عملیات جوش گلمیخ ها، موارد فنی را معیار و اجرایی بسیار با کیفیتی را ارائه دهد. پروژه مذکور در قالب قرارداد سرمایه گذاری از سمت مجموعه عرش پایه انجام گردیده است.

کارفرما شرکت آکام فولاد
متراژ 30000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن جزیره زیبای کیشنمونه کارهای مشابه