حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی چقدر است؟+حداکثر دهانه سقف های معروف

حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی چقدر است؟+حداکثر دهانه سقف های معروف

در سقف های عرشه فولادی فاصله ی تیرهای فرعی می تواند از حداقل 20/2 متر و حداکثر 50/3 تا 4 متر نسبت به آکس یکدیگر بیشتر شود. همچنین فواصل...

ادامه مطلب